V článku uvádím souhrn pravidel z knihy "Pravidla úspěchu" od Jacka Canfielda, které mne zaujaly a které mi připadaly užitečné a zajímavé. Aneb co stojí za to si zapamatovat z této knihy.

Zajímavé poznámky z knihy "Pravidla úspěchu"

📚 Pravidlo 4: Věřte že je to možné + Pravidlo 5: Věřte si

Vše je o tom věřit, že něco dokážeme. Víra udělá hodně. Měli bychom se na nějakou činnost či sport zaměřit a jít do toho s vírou, že to dokážeme.

📚 Pravidlo 6: Staňte se paranoikem naruby

Jde o to, že všechna negativa bychom měli vnímat jako pozitiva a jako příležitosti. Nevidět nic černě, ale vždy barevně, protože vše může nakonec vést k ještě lepšímu. Aneb vyhodí mě z práce? Možná si najdu mnohem lepší práci atd. Prostě snažit se vidět pozitivní možnosti daného negativního stavu.

📚 Pravidlo 7: Uvolněte sílu skrytou ve stanovení cílů

Udělat si knihu cílů - může být i formou bucketlistu, ale podrobnější včetně popisků cílů a obrázků. Knihou bychom měli často listovat a doplňovat jí stále o nové informace a poznatky. Hlavní cíl či cíle nosit i s sebou v peněžence pro stálé připomínání.

📚 Pravidlo 11: Představte si co chcete, získejte co vidíte

Vizualizace - představovat si své cíle a stále na ně myslet. Připravit si i knihu cílů (viz pravidlo 7) s nákresy a s fotkami daného cíle pro stálou vizualizaci.

📚 Pravidlo 23: Používejte pravidlo pěti

Udělat pět věcí každý den, případně může být i míň, ale musí se udělat pravidelně. Měly by to být relativně krátké a rychle proveditelné úkoly, kdy hlavní myšlenka je, že vše se nakonec nasčítá. Za rok se tak těmto činnostem po součtu budeme věnovat i několik dní. Zajímavá úvaha, která vede zpět k osobnímu seznamu denních úkolů, které by se měli řešit každý den.

Ideální je tedy mít připravený seznam denních úkolů které se dají rychle splnit (minuty), ale přitom jsou důležité pro naši práci či náš rozvoj. Z tohoto seznamu se pak snažit každý den vykonat alespoň 3-5 věcí.

📚 Pravidlo 24: Překračujte očekávání

Měli bychom vždy dělat něco navíc a ne jen to, co se po nás požaduje - získáváme pak lepší pověst a také možné budoucí benefity jako případné povýšení apod.

📚 Pravidlo 25: Vystupte z klubu "Není to strašné" a obklopte se úspěšnými lidmi

Obklopovat se především úspěšnými a pozitivními lidmi, kteří nás budou motivovat a naopak se vyhýbat neúspěšným a negativním lidem.

📚 Pravidlo 29: Dokončete minulost abyste se mohli chopit budoucnosti

Odpuštění - zášť je problémová zátěž a je zbytečná, je důležité umět odpouštět a věci neřešit, bude nám líp a budeme se lépe soustředit.

📚 Pravidlo 40: Změňte hospodaření s časem

Dostatečně plánovat svůj vlastní čas, vyhradit si efektivní dny a mít dostatek dovolené pro odreagování a relaxaci.

📚 Pravidlo 44: Najděte křídlo pod které byste vlezli

Zkusit si najít nějakého vhodného mentora co poradí, nasměřuje nás a pomůže s učením nových věcí.

📚 Pravidlo 58: Nejprve zaplaťte sobě

Odkládat stranou ideálně 10% z celkových výdělků. Pokud je dobrá příležitost, pak je investovat.

Jsme tu pro Vás!

Potřebujete vytvořit webovou stránku, eshop, přepsat nějaké texty, nakreslit výkresy či jen využít práci programátora?