Nastavení mysli
  • Hodnocení: ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⚝⚝⚝ (7/10)
  • Kde zakoupit: https://www.martinus.cz
  • Nakladatelství: Jan Melvil Publishing
  • Autor: Carol Dwecková
  • Přečteno: duben 2022
  • Vydání: 2017

Kniha pojednává o zajímavé myšlence, že existují 2 nastavení mysli: fixní a růstové. Tyto nastavení mysli jsou pak dále důkladně rozebírány a to i na spoustě reálných příkladů ze života z různých odvětví. Kniha je velmi naučná a zajímavá, bohužel se ale poměrně opakuje a některé části navíc nebudou pro každého..

Na začátku se v knize představí základní teze o způsobech myšlení, jejich popisu, výhodách a nevýhodách a následně se pokračuje testem, v kterém si můžete zjistit k jakému typu myšlení jste blíže. Poté pokračují kapitoly, kde základní myšlenka doložená studiemi se podrobně ukazuje na spoustě příkladů z jednotlivých odvětví a disciplín.

"Existuje spousta rčení o významu riskování a síle vytrvalosti, třeba „Kdo nic neriskuje, nic nezíská“ nebo „Když neuspěješ napoprvé, zkus to znovu“ nebo „Ani Řím nebyl postaven za den“. Lidé s fixním nastavením mysli by s tím nesouhlasili. Podle nich „Kdo neriskuje, nic neztratí“, „Když neuspěješ na poprvé, nejspíš na to nemáš“ a „Pokud Řím nebyl postaven za den, nejspíš neměl existovat“. Jinými slovy riskování a úsilí jsou schopné odhalit vaše nedostatky a ukázat, že jste úkolu nemohli dostát. Je překvapivé vidět, jak moc lidé s fixním myšlením v úsilí nevěří."

Carol Dwecková

Rozdíl mezi fixním a růstovým myšlením je popisován v knize opravdu velmi důkladně a to až tak, že při čtení máte pocit, že už by to snad stačilo a že by to šlo napsat snad i jen na jednu stránku. Čím dále ale čtete, tím více začnete zjišťovat, že svůj smysl to má a že naustálé vysvětlování na příkladech Vám časem ukáže, v jakých odvětvích a kde děláte, či můžete dělat chyby, jak se jim vyhnout a jak věci řešit lépe.

Neplatí zde tedy klasické úsloví: "Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu až se ucho utrhne", ale zde to ucho začne díky opakování a vysvětlování na příkladech procitovat a uvědomovat si tak další souvislosti.

Střední část knihy je bohužel monotématická a pouze popisuje rozdíl mezi nastaveními mysli, kdy v několika kapitolách je osvětluje na příkladech z různých odvětví jako jsou: sport, byznys, vztahy a rodičovství. To by nemusela až tak vadit, kdyby některé z těchto kapitol, jako například sport, nebyly obrovsky zdlouhavé, nezajímavé a stále se opakující. Kniha v této části ani neřeší, jak mysl změnit a jak to může pomoci. Vše o změně způsobu myšlení je až v závěrečných kapitolách, což je škoda, protože kapitoly před tím jsou až příliš zdlouhavé a tím někdy bohužel až nezajímavé.

Kniha je rozhodně zajímavá a užitečná, její některé části Vás ale můžou i nudit. Je to totiž v podstatě pořád to samé vysvětlování původní premisi o dvou nastaveních mysli, jen pokaždé aplikované na sadě příkladů různých typů. Některé kapitoly tak mohou být cítěny hůře a až velmi nudně. Pro mě to byla typicky kapitola o sportu a to zvlášť pro to, že se věnovala především příkladům pro typicky americké sporty jako baseball, které mi nic neříkají a tak jejich důkladné popisování včetně přesné sportovní terminologie, kterou spousta lidí nezná, mi připadalo až velice nudné a příliš repetetivní. V této části se snadno ztrácí chuť knihu číst dále.

To naštěstí ale napravují další již mnohem zajímavější kapitoly o byznysu, vztazích, rodičovství, či učení, z kterých se dá získat mnoho cenných informací. V nich se sice také stále opakuje stejné schéma popisování způsobů myšlení na řadě reálných příkladů, ale tím, že jsou již člověku bližší a některé jsou i více zajímavé, tak už se to i lépe čte a je to i poučné. Ze spousty příkladů se tak dá nabrat mnoho zajímavých poučení, které se pak i dají aplikovat v reálném životě. Překvapivě například kapitola o rodičovství a výchově je výborná, velmi užitečná a dobře aplikovatelná v praxi. Ukazuje postupy jak růstově motivovat děti a to je něco, co opravdu potřebují a navíc to i dobře funguje. V této kapitole o dětech je uvedeno, jak by měli rodiče vychovávat děti k růstovému myšlení a jak by učitelé měli vést děti k pozitivnímu vztahu k učení.

Kde zakoupit: https://www.martinus.cz

"Nastavení mysli je důležitou součástí vaší osobnosti, ale změnit je můžete. Už tím, že oba způsoby myšlení poznáte, můžete začít nově přemýšlet a reagovat. Lidé mi říkají, že si začnou sami všímat, když zápasí s fixním myšlením - promeškají šanci se něco naučit, mají pocit, že selhání je nálepkuje, nebo je odradí, když něco vyžaduje hodně úsilí. Pak přepnou do růstového nastavení mysli - pokusí se výzvu přijmout, poučí se z neúspěchu nebo pokračují ve svém úsilí."

Carol Dwecková

I když člověk základní myšlenku knihy může chápat již po prvních stránkách, tak jen o tom to není. Čím víc o tom čtete a čím více příkladů z praxe a ze života si přečtete, tak tím víc Vám začne docházet důležitost sdělení a stále víc přemýšlíte v čem své myšlení změnit. Obzvláště, když narazíte na nějakou kapitolu či příklad, který se Vás více dotýká a třeba i Vaši situaci připomíná. Aneb jak se říká: opakování je matka moudrosti a zde to platí dvojnásob.

Co si z knihy mimo jiné odneseme

  • Nemáme chválit schopnosti, ale snahu či proces učení. Například tedy nepoužívat "Jsi chytrý!" ale nahradit ho třeba za "Je úžasné, jak ses s tak náročným úkolem vypořádal hledáním nejvhodnějšího řešení!"
  • Neodsuzovat lidi (nedávat jim nálepky), ale ptát se, zda je něco čemu neporozuměli nebo či nepotřebují pomoct, když například nesplnili správně úkol.
  • Neutěšovat děti po prohraném závodě tím, že jsou nejlepší a že prohrály jen díky tomu, že rozhodčí závod neposuzovali objektivně, nebo že zrovna měly horší podmínky, či že příště to určitě vyhrají a dnes jen neměly svůj den. Je nutné říct pravdu ale s návodem na zlepšení a povzbuzením: "Předvedl jsi dobrý výkon a vím, že jsi hodně trénoval, ale pokud chceš příště vyhrát, musíš trénovat ještě o něco víc a dát do toho ještě víc úsilí."

Poznámka na konec: Nemůžu se zbavit dojmu, že růstové a fixní myšlení poměrně dost připomíná způsoby myšlení proaktivní a reaktivní z knihy "7 návyků skutečně efektivních lidí" od Stephena R. Coveyho..

Knihu můžete zakoupit zde: https://www.martinus.cz

Hodnocení knihy "Nastavení mysli"

Kniha je velmi přínosná a zajímavá, kdy některé kapitoly jsou až výborné, na druhou stranu je ale také v určitých částech bohužel až příliš zdlouhavá, lehce nudná a opakující se. I přes to ale kniha za přečtení rozhodně stojí a spoustě lidem otevře oči a pomůže se rozvíjet.

Hodnocení: 7/10


Obsah knihy Nastavení mysli

  Úvod 9
1. Nastavení mysli 11
  Proč jsou lidé různí? 12
  Co to všechno znamená pro vás? Dvojí nastavení mysli 14
  Dvojí nastavení mysli 16
  Takže co je na tom nového? 18
  Pochopení sebe sama: kdo přesně zná své přednosti a svá omezení? 19
  Co se nabízí 20
2. Podstata nastavení mysli 24
  Je podstatou úspěchu učení, nebo dokazování vlastní chytrosti? 25
  Nastavení mysli mění význam selhání 41
  Nastavení mysli mění význam úsilí 48
  Otázky a odpovědi 54
3. Pravda o schopnostech a úspěchu 64
  Nastavení mysli a školní výsledky 66
  Jsou umělecké schopnosti nadání? 76
  Nebezpečí chvály a pozitivních nálepek 80
  Negativní nálepky, a jak fungují 84
4. Sport: nastavení mysli vítězů 92
  Pojem přirozený talent 94
  Charakter 101
  Co je úspěch? 109
  Co je neúspěch? 110
  Převzetí odpovědnosti za úspěch 111
  Co znamená být hvězdou? 114
  Naslouchání nastavení mysli 116
5. Byznys: nastavení mysli a schopnost vést 120
  Enron a talentové nastavení mysli 120
  Organizace, které rostou 122
  Studie nastavení mysli a manažerského rozhodování 123
  Schopnost vést a fixní myšlení 124
  Lídři s fixním nastavením mysli v akci 127
  Lídři s růstovým nastavením mysli v akci 138
  Studie skupinových procesů 147
  Skupinové versus společné myšlení 148
  Na pracovní trh vstupuje chválená generace 151
  Je člověk vyjednavačem od narození, nebo se jím stává? 152
  Firemní vzdělávání: je člověk manažerem od narození, nebo se jím stává? 154
  Je člověk lídrem od narození, nebo se jím stává? 156
6. Vztahy: když myšlení (ne)potkává lásku 162
  Vztahy jsou různé 165
  Nastavení mysli zamilovaných 166
  Čtení myšlenek 168
  Shoda na všem 169
  Všichni jsou nýmandi 172
  Chyby má každý 173
  Je možné toto manželství zachránit? 174
  Partner jako nepřítel 175
  Soutěž: kdo je nejlepší? 177
  Vývoj ve vztazích 178
  Přátelství 179
  Ostych 182
  Tyrani a oběti: pomsta v jiné podobě 184
7. Rodiče, učitelé a trenéři: odkud se berou nastavení mysli? 192
  Rodiče (a učitelé): poselství o úspěchu a neúspěchu 194
  Poselství o procesu a růstu 196
  Ujišťování dětí 199
  Konstruktivní kritika: ještě k poselstvím o neúspěchu 202
  Děti poselství předávají dál 206
  Není disciplína formou učení? 207
  Nastavení mysli může být otázkou života a smrti 208
  Chtít to nejlepší tím nejhorším způsobem 209
  „Máme tě rádi – za našich podmínek“ 209
  Ideály 211
  Učitelé (a rodiče): jak být skvělý učitel (nebo rodič)? 213
  Trenéři: vítězství prostřednictvím myšlení 222
  Svatý grál: žádné chyby 224
  Trenér do nepohody 226
  Svatý grál: maximální příprava a maximální úsilí 227
  Rovné zacházení 227
  Příprava hráčů na život 228
  Falešné růstové nastavení mysli 231
  Co růstové nastavení mysli je a co není 232
  Jak dosáhnout (skutečného) růstového nastavení mysli? 235
  Jak předat růstové nastavení mysli ostatním? 236
  Naše dědictví 239
8. Změna nastavení mysli 241
  Podstata změny 241
  Lekce myšlení 244
  Seminář nastavení mysli 247
  Mozkologie 250 250
  Ještě něco o změně 252
  Jak se otevřít růstu 255
  Lidé, kteří se změnit nechtějí 259
  Změna nastavení mysli u dítěte 262
  Nastavení mysli a silná vůle 267
  Jak ve změně vytrvat 271
  Cesta ke (skutečnému) růstovému nastavení mysli 273
  Cesta k růstovému nastavení mysli – 1. krok 273
  Cesta k růstovému nastavení mysli – 2. krok 274
  Cesta k růstovému nastavení mysli – 3. krok 276
  Cesta k růstovému nastavení mysli – 4. krok 279
  Učit se a po máhat v učení 282
  Cesta před námi 284
  Poznámky 285
  Doporučené knihy 305
  Rejstřík 307
  O autorce 320

Jsme tu pro Vás!

Potřebujete vytvořit webovou stránku, eshop, přepsat nějaké texty, nakreslit výkresy či jen využít práci programátora?