• Hodnocení: ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⚝ (9/10)
 • Kde zakoupit: https://www.martinus.cz
 • Nakladatelství: Management Press
 • Autor: Stephen R. Covey
 • Přečteno: leden 2023
 • Vydání: 2011

Další kniha ze světových top bestsellerů, klasika, která je často označována jako základ osobního rozvoje, či dokonce i jako bible pro osobní rozvoj. A rozhodně tomu tak je i přes to, že mám ke knize nějaké drobné výhrady.

Kniha je to totiž opravdu velmi zajímavá se spoustou výborných myšlenek a postupů, zároveň je ale i poměrně náročná, některé části je třeba přečíst i několikrát a ze začátku je i trochu nezáživná. Pokud ale čtenář vydrží těžší začátek, pak je odměněn spoustou zajímavých myšlenek a informací, kniha pomalu graduje a vše do sebe začíná zapadat a dávat smysl. Výsledek nakonec stojí za to.

Stephen R. Covey dokázal velmi přesně charakterizovat 7 návyků, které pokud si osvojíte, pak se můžete stát více efektivními, produktivními, vyrovnanými a celkově spokojenějšími. Není to tedy, jak by z názvu mohlo vyplývat, jen o produktivitě a time management, je to spíše o vytvoření jakési celkové životní rovnováhy a spokojenosti. Zlepšení se může projevit v každé oblasti osobního a pracovního života, kdy všechna pravidla jsou univerzální a přenositelná.

„Nedovolte, aby věci, na kterých vám záleží nejvíc, byly ohroženy věcmi, na kterých vám záleží nejméně. Přeorganizujte si život podle cílů, které jste si sami zvolili a zkuste podle nich také žít.“

Stephen R. Covey

Kniha je je již poměrně starší, kdy poprvé byla vydána již v roce 1989, přesto je ale stále aktuální a to především díky tomu, že návyky a pravidla v ní obsažená jsou univerzální, neměnná, obecně platná a navíc se opírají o principy spravedlnosti, integrity, čestnosti a lidské důstojnosti. Kniha je tedy poměrně nadčasová a bude tak aktuální a uplatnitelná i v daleké budoucnosti.

Název knihy v originále: The 7 Habits of Highly Effective People

Kde zakoupit: https://www.martinus.cz

Kniha na začíná pozvolna, pomalu vtahuje a ukazuje paradigmata, principy a způsoby myšlení. Postupně ale začíná být čím dál víc zajímavá. Ukazuje nám přípravu pro další kapitoly, vysvětluje především právě paradigmata a tedy to, že máme umět koukat na věci a situace z různých úhlů pohledu, čímž pak můžeme i přejít ke změně. Začít tedy musíme vždy u sebe.

POZNÁMKAKnihu, či alespoň některé její pasáže je občas potřeba přečíst vícekrát a je dobré se k ní občas i vracet, abychom na návyky a principy v ní obsažené nezapoměly a stále je pilovaly.

Líbí se mi, že autor knihy jednotlivé věci, pravidla a návyky, které jsme znali většinou jen podvědomě, nikdy jsme jim nevěnovaly pozornost a spíše jen tušili, že existují či jak fungují, dokázal velmi přesně a výstižně nejen popsat, ale i pojmenovat.

Návyk je v knize definován jako průnik znalostí, schopností a tužeb. Znalost je teoretické paradigma, znamená vědět co a proč dělat. Schopnost znamená umět to udělat a touha je motivace chtít to udělat. Pro návyk jsou pak potřeba všechny 3 tyto složky.

„Jsme to, co opakovaně činíme. Dokonalost není čin, ale návyk.“

Aristoteles

7 návyků tak, jak je definoval Covey:

 1. Buďte proaktivní
 2. Začínejte s myšlenkou na konec
 3. To nejdůležitější dávejte na první místo
 4. Myslete způsobem Win-Win
 5. Nejdříve se snažte pochopit, potom být pochopeni
 6. Vytvářejte synergii
 7. Ostřete pilu

Zde najdete návyky podrobně popsány a vysvětleny.

Docela se mi líbí členění knihy, které je poměrně přehledné a hlavně logicky postupuje po jednotlivých krocích a snaží se Vás tak postupně a smysluplně provést jednotlivými návyky. Čtenář nejdříve začíná u sebe a svých vlastních hodnot, jak se dle nich chovat vůči sobě i okolí a postupně ho kniha vede návyky dále a ukazuje mu, jak si je správně vytvořit a jak se o ně i o sebe následně starat.

Kniha je poměrně náročná na čtení a spoustu částí a pasáží je pro hlubší pochopení někdy nutné číst na vícekrát. Určitě to není typ knihy na jedno přečtení, ale je třeba se k ní vracet.

Kniha je také doplněná různými krátkými příběhy ze života, které jednotlivé návyky velmi názorně popisují a ukazují tak jejich výhody a jejich důležitost.

„Významné problémy, před kterými stojíme, nemůžeme řešit na stejné úrovni myšlení, na jaké jsme je vytvářeli.“

Albert Einstein

Co mě v knize nejvíce zaujalo:

 • paradigmata, ukázky různých pohledů na situace a jak se pak mohou názory rychle změnit
 • popis a využití kvadrantů - o tom, jak je používat a jak se věnovat hlavně důležitým ale neakutním věcem
 • kapitoly věnující se způsobu myšlení Výhra-Výhra (Win-Win) a proč bychom se na něj měli zaměřovat
 • že se nemáme stále na něco vymlouvat, stěžovat si a řešit věci, které nemůžeme nijak ovlivnit
 • proč je důležité chápat nejdříve ostatní a až poté se snažit být sám pochopen
 • že bychom den měli začínat vždy tím nedůležitějším úkolem
 • denní plánování s týdenním zásobníkem nenaléhavých úkolů

„Jsem skutečně velmi zaneprázdněný. Někdy ale přemýšlím, zda to, co dělám, z dlouhodobého hlediska něco změní. Rád bych si myslel, že můj život měl smysl, že jsem tu nebyl zbytečně.“

Stephen R. Covey

Na další stránce této recenze naleznete podrobný rozbor knihy, paradigmat a popis jednotlivých návyků.

Knihu můžete zakoupit zde: https://www.martinus.cz

Hodnocení knihy "7 návyků skutečně efektivních lidí"

Nakonec musím přiznat, že je kniha mnohem zajímavější než jsem si při čtení občas ze začátku myslel. I když samotné čtení bylo chvílemi trochu obtížnější či i nudnější, tak především po přečtení celé knihy, pochopení jednotlivých návyků a zamyšlení se nad nimi, jsem začal doceňovat opravdovou kvalitu této knihy. Veškeré myšlenky v ní jsou totiž opravdu zajímavé, nadčasové a aplikovatelné na všechny části života, pomůže Vám si srovnat priority vytvořit životní cíle a i cestu, jak jich dosáhnout.

Rád bych dal knize 10/10 ale trošku si to kazí právě slabším začátkem a občasnou trochu obtížnější čtivostí a nutností některé části číst pro pochopení vícekrát.

Hodnocení: 9/10

Jsme tu pro Vás!

Potřebujete vytvořit webovou stránku, eshop, přepsat nějaké texty, nakreslit výkresy či jen využít práci programátora?