• Hodnocení: ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⚝ (9/10)
 • Kde zakoupit: https://www.martinus.cz
 • Nakladatelství: Management Press
 • Autor: Stephen R. Covey
 • Přečteno: leden 2023
 • Vydání: 2011

Další kniha ze světových top bestsellerů, klasika, která je často označována jako základ osobního rozvoje, či dokonce i jako bible pro osobní rozvoj. A rozhodně tomu tak je i přes to, že mám ke knize nějaké drobné výhrady.

Kniha je to totiž opravdu velmi zajímavá se spoustou výborných myšlenek a postupů, zároveň je ale i poměrně náročná, některé části je třeba přečíst i několikrát a ze začátku je i trochu nezáživná. Pokud ale čtenář vydrží těžší začátek, pak je odměněn spoustou zajímavých myšlenek a informací, kniha pomalu graduje a vše do sebe začíná zapadat a dávat smysl. Výsledek nakonec stojí za to.

Stephen R. Covey dokázal velmi přesně charakterizovat 7 návyků, které pokud si osvojíte, pak se můžete stát více efektivními, produktivními, vyrovnanými a celkově spokojenějšími. Není to tedy, jak by z názvu mohlo vyplývat, jen o produktivitě a time management, je to spíše o vytvoření jakési celkové životní rovnováhy a spokojenosti. Zlepšení se může projevit v každé oblasti osobního a pracovního života, kdy všechna pravidla jsou univerzální a přenositelná.

„Nedovolte, aby věci, na kterých vám záleží nejvíc, byly ohroženy věcmi, na kterých vám záleží nejméně. Přeorganizujte si život podle cílů, které jste si sami zvolili a zkuste podle nich také žít.“

Stephen R. Covey

Kniha je je již poměrně starší, kdy poprvé byla vydána již v roce 1989, přesto je ale stále aktuální a to především díky tomu, že návyky a pravidla v ní obsažená jsou univerzální, neměnná, obecně platná a navíc se opírají o principy spravedlnosti, integrity, čestnosti a lidské důstojnosti. Kniha je tedy poměrně nadčasová a bude tak aktuální a uplatnitelná i v daleké budoucnosti.

Název knihy v originále: The 7 Habits of Highly Effective People

Kde zakoupit: https://www.martinus.cz

Kniha začíná pozvolna, pomalu vtahuje a ukazuje paradigmata, principy a způsoby myšlení. Postupně ale začíná být čím dál víc zajímavá. Ukazuje nám přípravu pro další kapitoly, vysvětluje především právě paradigmata a tedy to, že máme umět koukat na věci a situace z různých úhlů pohledu, čímž pak můžeme i přejít ke změně. Začít tedy musíme vždy u sebe.

POZNÁMKAKnihu, či alespoň některé její pasáže je občas potřeba přečíst vícekrát a je dobré se k ní občas i vracet, abychom na návyky a principy v ní obsažené nezapoměly a stále je pilovaly.

Líbí se mi, že autor knihy jednotlivé věci, pravidla a návyky, které jsme znali většinou jen podvědomě, nikdy jsme jim nevěnovaly pozornost a spíše jen tušili, že existují či jak fungují, dokázal velmi přesně a výstižně nejen popsat, ale i pojmenovat.

Návyk je v knize definován jako průnik znalostí, schopností a tužeb. Znalost je teoretické paradigma, znamená vědět co a proč dělat. Schopnost znamená umět to udělat a touha je motivace chtít to udělat. Pro návyk jsou pak potřeba všechny 3 tyto složky.

„Jsme to, co opakovaně činíme. Dokonalost není čin, ale návyk.“

Aristoteles

7 návyků tak, jak je definoval Covey:

 1. Buďte proaktivní
 2. Začínejte s myšlenkou na konec
 3. To nejdůležitější dávejte na první místo
 4. Myslete způsobem Win-Win
 5. Nejdříve se snažte pochopit, potom být pochopeni
 6. Vytvářejte synergii
 7. Ostřete pilu

Zde najdete návyky podrobně popsány a vysvětleny.

Docela se mi líbí členění knihy, které je poměrně přehledné a hlavně logicky postupuje po jednotlivých krocích a snaží se Vás tak postupně a smysluplně provést jednotlivými návyky. Čtenář nejdříve začíná u sebe a svých vlastních hodnot, jak se dle nich chovat vůči sobě i okolí a postupně ho kniha vede návyky dále a ukazuje mu, jak si je správně vytvořit a jak se o ně i o sebe následně starat.

Kniha je poměrně náročná na čtení a spoustu částí a pasáží je pro hlubší pochopení někdy nutné číst na vícekrát. Určitě to není typ knihy na jedno přečtení, ale je třeba se k ní vracet.

Kniha je také doplněná různými krátkými příběhy ze života, které jednotlivé návyky velmi názorně popisují a ukazují tak jejich výhody a jejich důležitost.

„Významné problémy, před kterými stojíme, nemůžeme řešit na stejné úrovni myšlení, na jaké jsme je vytvářeli.“

Albert Einstein

Co mě v knize nejvíce zaujalo:

 • paradigmata, ukázky různých pohledů na situace a jak se pak mohou názory rychle změnit
 • popis a využití kvadrantů - o tom, jak je používat a jak se věnovat hlavně důležitým ale neakutním věcem
 • kapitoly věnující se způsobu myšlení Výhra-Výhra (Win-Win) a proč bychom se na něj měli zaměřovat
 • že se nemáme stále na něco vymlouvat, stěžovat si a řešit věci, které nemůžeme nijak ovlivnit
 • proč je důležité chápat nejdříve ostatní a až poté se snažit být sám pochopen
 • že bychom den měli začínat vždy tím nedůležitějším úkolem
 • denní plánování s týdenním zásobníkem nenaléhavých úkolů

„Jsem skutečně velmi zaneprázdněný. Někdy ale přemýšlím, zda to, co dělám, z dlouhodobého hlediska něco změní. Rád bych si myslel, že můj život měl smysl, že jsem tu nebyl zbytečně.“

Stephen R. Covey

V tomto článku naleznete podrobný rozbor knihy, paradigmat a popis jednotlivých návyků.

Knihu můžete zakoupit zde: https://www.martinus.cz

Hodnocení knihy "7 návyků skutečně efektivních lidí"

Nakonec musím přiznat, že je kniha mnohem zajímavější než jsem si při čtení občas ze začátku myslel. I když samotné čtení bylo chvílemi trochu obtížnější či i nudnější, tak především po přečtení celé knihy, pochopení jednotlivých návyků a zamyšlení se nad nimi, jsem začal doceňovat opravdovou kvalitu této knihy. Veškeré myšlenky v ní jsou totiž opravdu zajímavé, nadčasové a aplikovatelné na všechny části života, pomůže Vám si srovnat priority vytvořit životní cíle a i cestu, jak jich dosáhnout.

Rád bych dal knize 10/10 ale trošku si to kazí právě slabším začátkem a občasnou trochu obtížnější čtivostí a nutností některé části číst pro pochopení vícekrát.

Hodnocení: 9/10

7 navyku skutecne efektivnich lidi 3Zdroj obrázku: www.svetproduktivity.cz

Jsme tu pro Vás!

Potřebujete vytvořit webovou stránku, eshop, přepsat nějaké texty, nakreslit výkresy či jen využít práci programátora?