Nastavení mysli
  • Hodnocení: ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⚝⚝⚝ (7/10)
  • Kde zakoupit: https://www.martinus.cz
  • Nakladatelství: Jan Melvil Publishing
  • Autor: Carol Dwecková
  • Přečteno: duben 2022
  • Vydání: 2017

Kniha pojednává o zajímavé myšlence, že existují 2 nastavení mysli: fixní a růstové. Tyto nastavení mysli jsou pak dále důkladně rozebírány a to i na spoustě reálných příkladů ze života z různých odvětví. Kniha je velmi naučná a zajímavá, bohužel se ale poměrně opakuje a některé části navíc nebudou pro každého..

Na začátku se v knize představí základní teze o způsobech myšlení, jejich popisu, výhodách a nevýhodách a následně se pokračuje testem, v kterém si můžete zjistit k jakému typu myšlení jste blíže. Poté pokračují kapitoly, kde základní myšlenka doložená studiemi se podrobně ukazuje na spoustě příkladů z jednotlivých odvětví a disciplín.

"Existuje spousta rčení o významu riskování a síle vytrvalosti, třeba „Kdo nic neriskuje, nic nezíská“ nebo „Když neuspěješ napoprvé, zkus to znovu“ nebo „Ani Řím nebyl postaven za den“. Lidé s fixním nastavením mysli by s tím nesouhlasili. Podle nich „Kdo neriskuje, nic neztratí“, „Když neuspěješ na poprvé, nejspíš na to nemáš“ a „Pokud Řím nebyl postaven za den, nejspíš neměl existovat“. Jinými slovy riskování a úsilí jsou schopné odhalit vaše nedostatky a ukázat, že jste úkolu nemohli dostát. Je překvapivé vidět, jak moc lidé s fixním myšlením v úsilí nevěří."

Carol Dwecková

Rozdíl mezi fixním a růstovým myšlením je popisován v knize opravdu velmi důkladně a to až tak, že při čtení máte pocit, že už by to snad stačilo a že by to šlo napsat snad i jen na jednu stránku. Čím dále ale čtete, tím více začnete zjišťovat, že svůj smysl to má a že naustálé vysvětlování na příkladech Vám časem ukáže, v jakých odvětvích a kde děláte, či můžete dělat chyby, jak se jim vyhnout a jak věci řešit lépe.

Neplatí zde tedy klasické úsloví: "Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu až se ucho utrhne", ale zde to ucho začne díky opakování a vysvětlování na příkladech procitovat a uvědomovat si tak další souvislosti.

Střední část knihy je bohužel monotématická a pouze popisuje rozdíl mezi nastaveními mysli, kdy v několika kapitolách je osvětluje na příkladech z různých odvětví jako jsou: sport, byznys, vztahy a rodičovství. To by nemusela až tak vadit, kdyby některé z těchto kapitol, jako například sport, nebyly obrovsky zdlouhavé, nezajímavé a stále se opakující. Kniha v této části ani neřeší, jak mysl změnit a jak to může pomoci. Vše o změně způsobu myšlení je až v závěrečných kapitolách, což je škoda, protože kapitoly před tím jsou až příliš zdlouhavé a tím někdy bohužel až nezajímavé.

Kniha je rozhodně zajímavá a užitečná, její některé části Vás ale můžou i nudit. Je to totiž v podstatě pořád to samé vysvětlování původní premisi o dvou nastaveních mysli, jen pokaždé aplikované na sadě příkladů různých typů. Některé kapitoly tak mohou být cítěny hůře a až velmi nudně. Pro mě to byla typicky kapitola o sportu a to zvlášť pro to, že se věnovala především příkladům pro typicky americké sporty jako baseball, které mi nic neříkají a tak jejich důkladné popisování včetně přesné sportovní terminologie, kterou spousta lidí nezná, mi připadalo až velice nudné a příliš repetetivní. V této části se snadno ztrácí chuť knihu číst dále.

To naštěstí ale napravují další již mnohem zajímavější kapitoly o byznysu, vztazích, rodičovství, či učení, z kterých se dá získat mnoho cenných informací. V nich se sice také stále opakuje stejné schéma popisování způsobů myšlení na řadě reálných příkladů, ale tím, že jsou již člověku bližší a některé jsou i více zajímavé, tak už se to i lépe čte a je to i poučné. Ze spousty příkladů se tak dá nabrat mnoho zajímavých poučení, které se pak i dají aplikovat v reálném životě. Překvapivě například kapitola o rodičovství a výchově je výborná, velmi užitečná a dobře aplikovatelná v praxi. Ukazuje postupy jak růstově motivovat děti a to je něco, co opravdu potřebují a navíc to i dobře funguje. V této kapitole o dětech je uvedeno, jak by měli rodiče vychovávat děti k růstovému myšlení a jak by učitelé měli vést děti k pozitivnímu vztahu k učení.

Kde zakoupit: https://www.martinus.cz

"Nastavení mysli je důležitou součástí vaší osobnosti, ale změnit je můžete. Už tím, že oba způsoby myšlení poznáte, můžete začít nově přemýšlet a reagovat. Lidé mi říkají, že si začnou sami všímat, když zápasí s fixním myšlením - promeškají šanci se něco naučit, mají pocit, že selhání je nálepkuje, nebo je odradí, když něco vyžaduje hodně úsilí. Pak přepnou do růstového nastavení mysli - pokusí se výzvu přijmout, poučí se z neúspěchu nebo pokračují ve svém úsilí."

Carol Dwecková

I když člověk základní myšlenku knihy může chápat již po prvních stránkách, tak jen o tom to není. Čím víc o tom čtete a čím více příkladů z praxe a ze života si přečtete, tak tím víc Vám začne docházet důležitost sdělení a stále víc přemýšlíte v čem své myšlení změnit. Obzvláště, když narazíte na nějakou kapitolu či příklad, který se Vás více dotýká a třeba i Vaši situaci připomíná. Aneb jak se říká: opakování je matka moudrosti a zde to platí dvojnásob.

Co si z knihy mimo jiné odneseme

  • Nemáme chválit schopnosti, ale snahu či proces učení. Například tedy nepoužívat "Jsi chytrý!" ale nahradit ho třeba za "Je úžasné, jak ses s tak náročným úkolem vypořádal hledáním nejvhodnějšího řešení!"
  • Neodsuzovat lidi (nedávat jim nálepky), ale ptát se, zda je něco čemu neporozuměli nebo či nepotřebují pomoct, když například nesplnili správně úkol.
  • Neutěšovat děti po prohraném závodě tím, že jsou nejlepší a že prohrály jen díky tomu, že rozhodčí závod neposuzovali objektivně, nebo že zrovna měly horší podmínky, či že příště to určitě vyhrají a dnes jen neměly svůj den. Je nutné říct pravdu ale s návodem na zlepšení a povzbuzením: "Předvedl jsi dobrý výkon a vím, že jsi hodně trénoval, ale pokud chceš příště vyhrát, musíš trénovat ještě o něco víc a dát do toho ještě víc úsilí."

Poznámka na konec: Nemůžu se zbavit dojmu, že růstové a fixní myšlení poměrně dost připomíná způsoby myšlení proaktivní a reaktivní z knihy "7 návyků skutečně efektivních lidí" od Stephena R. Coveyho..

Knihu můžete zakoupit zde: https://www.martinus.cz

Hodnocení knihy "Nastavení mysli"

Kniha je velmi přínosná a zajímavá, kdy některé kapitoly jsou až výborné, na druhou stranu je ale také v určitých částech bohužel až příliš zdlouhavá, lehce nudná a opakující se. I přes to ale kniha za přečtení rozhodně stojí a spoustě lidem otevře oči a pomůže se rozvíjet.

Hodnocení: 7/10

Jsme tu pro Vás!

Potřebujete vytvořit webovou stránku, eshop, přepsat nějaké texty, nakreslit výkresy či jen využít práci programátora?